Suomen Pohjoismainen Taideliitto

By PTL

Pohjoismaisen Taideliiton tarkoituksena on edistää pohjoismaista yhteistyötä ja ymmärrystä kuvataiteen alalla Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin sekä Ahvenanmaan, Färsaarten, Grönlannin ja Saamelaisalueen kuvataiteilijoiden kesken. Liitto toimii ideoivana, neuvoa-antavana ja tiedottavana yhteistyöelimenä kuvataiteen alueella. Tavoitteensa saavuttamiseksi Pohjoismainen Taideliitto järjestää seminaareja, kursseja, esitelmätilaisuuksia ja näyttelyitä sekä pyrkii kehittämään pohjoismaisen kuvataiteen tunnettavuutta.

Liiton puheenjohtajuus kiertää kahden vuoden jaksoissa. Vuosina 2016-17 puheenjohtajuus on Grönlannilla.

Pohjoismainen Taideliitto on taiteilijoiden itsensä hallinnoima yhteispohjoismainen organisaatio. Jäsenliitot toimivat sekä itsenäisesti että yhteistyössä toistensa kanssa. Pohjoismaisen Taideliiton ylin päättävä elin on joka toinen vuosi kulloisessakin puheenjohtajamaassa pidettävä liittokokous. Seuraava liittokokous pidetään keväällä 2017 Grönlannin Nuukissa.

Yhdistyksen nimi  on Suomen Pohjoismainen Taideliitto – Nordiska Konstförbundet i Finland (PTL-NKF)  ja sen kotikunta on Helsinki.

_____________________________________________________________________________________________

SÄRÖ-SPRICKAN-FRACTURE

 

PTL:n triennalenäyttelyjen sarjaan kuuluva näyttely pidetään vuonna 2016 Almintalon taidekeskuksessa Loviisassa.

Näyttelyn teema on tällä kertaa ”Särö–Sprickan–Fracture”.

Näyttelyaika on 2.9.-13.10.2016. Näyttelyhaku 20.7.2016 mennessä. Näyttely on avoin kaikille suomalaisille ja Suomessa asuville kuvataiteilijoille. Taiteilijajärjestöjen jäsenyys ei välttämätön.

Ks. lisää yläpalkin kohdasta Ajankohtaista/Just nu/Just now.  

2cd6adae30264c0ca89051fc710eab18

_____________________________________________________________________________________________


Nordiska Konstförbundet i Finland

Nordiska Konstförbundets syfte är att främja samarbetet och förståelsen mellan enstaka konstnärer såväl som bildkonstföreningar. NKF administreras av konstnärerna själva. För sin del bidrar förbundet till att lyfta fram en mångsidigare bild av samtidskonsten. Det erbjuder också en tilläggskanal för internationell distribution och för spridning av kännedom om nordisk bildkonst.

För tillfället hör nio medlemsländer till förbundet: Danmark, Färöarna, Grönland, Finland, Island, Norge, Åland och Sameområdet. Det nationella medlemsförbunden har i sin tur medlemmar bland nationella och regionala konstnärs- och bildkonstorganisationer, och de agerar både i samarbetsprojekt och på självständigt basis.

Grönland agerar förbundsordförande och svarar för verksamheten från 2016 till 2017.

Suomen Pohjoismainen Taideliitto –  Nordiska Konstförbundet i Finland är en registrerad förening och dess hemort är Helsingfors.


 

Nordic Art Association in Finland

The aim of the Association is to promote co-operation and understanding in the Nordic countries between individual artists and art organizations. The Association organizes exhibitions, seminars, workshops and courses.

At present the Association comprises nine national member sections: Denmark, Faroe Islands, Greenland, Finland, Iceland, Norway, Saami (Lapland), Sweden and Aland. The members of the various national sections are local artists and visual art organizations, operating both trough co-operative projects and independently.

The Nordic Art Association is runned by  professional artists themselves. Association meeting once in two years is the highest deciding organ.

The Nordic Art Association’s whole name in Finland is Suomen Pohjoismainen Taideliitto – Nordiska Konstförbundet i Finland ry. Its home place is Helsinki.