Jäsenet | Medlemmar | Members

By PTL

Suomen Pohjoismaisen Taideliiton jäsenet ovat yhteisöjäseniä. Jäseneksi voi liittyä mikä tahansa yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi toimiva oikeuskelpoinen yhteisö, joka toimii kuvataiteen alalla. Tämän lisäksi yhdistys voi kutsua kunniajäseniä. Yhdistyksen jäseneksi ottamisesta päättää yhdistyksen hallitus.

Liiton jäseninä olevilla kuvataiteen yhteisöillä, joilla on henkilöjäseniä, on oikeus lähettää liiton kokouksiin yksi äänivaltainen edustaja kutakin 75 jäsentään kohden, kuitenkin enintään viisi edustajaa. Liiton jäseninä toimivilla kuvataiteen alan yhteisöillä, joiden jäsenkunta koostuu yhteisöistä ja muilla yhdistyksen yhteisöjäsenillä on oikeus lähettää yksi äänivaltainen edustaja.

Jäsenjärjestömme | Medlemorganisationer | Member Organizations
  • Taidemaalariliitto | Finnish Painters Union
  • Suomen Taidegraafikot | Society of Finnish Graphic Artists
  • Suomen Kuvataidejärjestöjen liitto | Union of Finnish Arts Associations
  • Helsingin Taiteilijaseura | The Artists´ Association of Helsinki
  • Jyväskylän Taiteilijaseura | The Artists´ Association of Jyväskylä
  • Tampereen Taiteilijaseura | The Artists´ Association of Tampere
  • Porvoon Taiteilijaseura | The Artists´ Association of Porvoo