SÄRÖ kutsu

By PTL

“Särö-Sprickan-Fracture”

KUTSU

Suomen Pohjoismaisen Taideliiton näyttely “Särö-Sprickan-Fracture”

Almintalon taidekeskuksessa Loviisassa 2.9.-13.10.2016

on kaikille suomalaisille ja Suomessa asuville taiteilijoille avoin jurytetty näyttely. Näyttely kuuluu PTL:n triennalinäyttelyiden sarjaan. Osallistuminen ei edellytä taiteilijajärjestöjen jäsenyyttä.

Näyttelyn jurytys on yksivaiheinen kuvajurytys. Teoskuvat on toimitettava 20.7.2016 mennessä (postileima kelpaa) hyvälaatuisina laser- tai mustesuihkuprintteinä tai valokuvavedoksina (kaikissa tapauksissa A4-koossa). Jurytykseen voi lähettää kuvat korkeintaan kolmesta (3) taideteoksesta teostietoineen. Kuvien mukana on lähetettävä ilmoittautumislomake, joka on täytettävä huolella. Lomaketta saa PTL:n kotisivuilta (www.suomenpohjoismainentaideliitto) ja taiteilijajärjestöistä. Ilmoittautumislomake on vapaasti kopioitavissa. Teoskuvat ja täytetty lomake lähetetään osoitteella: Suomen Pohjoismainen Taideliitto, PL 28, 06101 PORVOO. Teosten on oltava vuosilta 2012-2016.

Vain yksi kuva teosta kohden, paitsi kolmiuloitteista teoksista tarvittaessa kaksi kuvaa teosta kohden. Kuvan kääntöpuolelle merkitään teoksen numero ilmoittautumislomakkeen numeroinnin mukaan (1-3) sekä tekijä ja teoksen nimi. HUOM! Ei CV:itä, portfolioita, kansioita tai muovitaskuja – vain irtokuvia. Mahdolliset kirjalliset selostukset (installaatiot, tilateokset, video- tai ääniteokset, performanssit ym) ripustussuunnitelmineen erilliselle A4- paperille. Laittakaa kuoreen merkintä “Särö” ja taiteilijan nimi. Myöhästyneet ja vaillinaiset hakemukset joudutaan hylkäämään.

Video- ja ääniteokset ja performanssit lähetetään muistitikulla tai sähköisesti suoraan osoitteeseen ptlvideo2016@gmail.com (on suositeltavaa käyttää Gmailin Driveä, joka pystyy vastaanottamaan isojakin tiedostoja). Kyseisten teosten osalta näytteen enimmäiskesto on 3 minuuttia/teos. Toiveet esitystavasta ja -tekniikasta liitetään ilmoittautumiskaavakkeen oheen. HUOM! Taiteilija vastaa itse sähköisten teosten esitystekniikasta näyttelyn aikana. Laitteiden selkeä kytkentä- ja käyttöohje on lähetettävä teosten mukana.

Jurytyksen tulokset on nähtävissä PTL:n kotisivuilla www.suomenpohjoismainentaideliitto viikolla 32. Tuloksista ilmoitetaan näyttelyyn valituille taiteilijoille myös kirjallisesti. Teoskuvat ja muu materiaali palautetaan näyttelyn jälkeen postimaksullisen palautuskuoren lähettäneille.

Näyttelyyn hyväksytyt

Taiteilijoiden tulee toimittaa teokset Almintalolle Loviisaan, os. Brandensteininkatu 3, 07900 Loviisa, rahtina tai postitse 29.8.–30.8.2016 merkinnöillä “Perillekanto” ja “Särö”. Omalla tai yhteiskuljetuksella tulevien teosten on oltava perillä viimeistään 30.8.2016 klo 18.00. Teokset on merkittävä ilmoittautumislomakkeen tietoja vastaavasti ja niiden on oltava ripustuskunnossa. Lisätietoa seuraa kaikille näyttelyyn hyväksytyille taiteilijoille lähetettävässä kirjeessä.

Näyttelyjury

Juryn muodostaa Suomen Pohjoismaisen Taideliiton hallitus. Näyttelysihteerinä toimii liiton sihteeri.

Kustannukset

Jurytysmaksu on 40 euroa, joka maksetaan liiton tilille FI34 8000 1100 0545 51 (Danske Bank) viitenumeroa 3337 käyttäen. Viitenumero on merkittävä maksukuittiin. Maksukuitti tai sen kopio liitetään ilmoittautumislomakkeen oheen. Ilman kuittia olevat hakemukset joudutaan valitettavasti hylkäämään.

Taiteilija vastaa teostensa kuljetuksista sekä vakuutuksista kuljetusten, varastoinnin ja näyttelyn aikana. Taiteilija on vastuussa teoksestaan, jos se aiheuttaa vahinkoa ympäristölle tai katsojalle.

Teosten palautus

Teokset palautetaan näyttelyn päätyttyä Matkahuollon, Postin (postiennakko) tai Transpointin välityksellä vastaanottajan laskuun. Jos teokset noudetaan itse, nouto tapahtuu välittömästi näyttelyn päätyttyä 13.10.3026 klo 17.00 – 15.10.2016 klo 17.00. Muussa tapauksessa teokset lähetetään taiteilijoille viikoilla 42–43.

Myyntiprovisio

PTL perii myydyistä teoksista 25 % myyntiprovision.

Suomen Pohjoismainen Taideliitto –
Nordiska Konstförbundet i Finland ry. PTL–NKF

Lisätietoja: liiton sihteeri Liisa Wilska, 050-592 4061, liisa.wilska@netlife.fi